Search
Close
กิจกรรม
Calendar
15 ธ.ค. 2566
ติดปีกผู้ประกอบการไทยด้วย “Soft Power X ทรัพย์สินทางปัญญา”
Soft Power X ทรัพย์สินทางปัญญา

กรมส่งสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) ร่วมมือกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา จัดงานสัมมนา “ติดปีกทางการค้าให้ผู้ประกอบการไทยด้วย Soft Power X ทรัพย์สินทางปัญญา” เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2566  ณ ห้องประชุมวิภาวดีบอลรูม A-B โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว

นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวในพิธีเปิด ถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเศรษฐกิจโลก ประเทศไทยต้องเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจ บทบาทของทรัพย์สินทางปัญญาในการยกระดับเวทีการค้าโลก ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับประเทศอย่างยั่งยืน รัฐบาลจึงออกนโยบาย 1 ครอบครัว 1 ซอฟต์พาวเวอร์หรือ One Family One Soft Power (OFOS) สอดแทรกวัฒนธรรมไทยไปสู่ผู้บริโภคทั่วโลก สร้างการยอมรับวัฒนธรรมไทยที่มีพลังสูงเปลี่ยนทักษะพื้นบ้านเป็นทักษะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของไทยให้เติบโตขึ้น

รัฐบาลได้ตั้งเป้าหมายสร้างงานให้คนไทย 20 ล้านตำแหน่ง สร้างรายได้ 4 ล้านล้านบาทต่อปี ผ่านอุตสาหกรรมทั้ง 11 สาขา ประกอบด้วย ท่องเที่ยว เทศกาล กีฬา อาหาร ภาพยนตร์ ดนตรี ศิลปะ หนังสือ เกม ออกแบบและแฟชั่น ส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ โดยการสร้างแบรนด์นวัตกรรมและการออกแบบสู่ตลาดโลก มีกลุ่มสินค้าสำคัญ ได้แก่ อาหาร ดิจิทัลคอนเทนต์ มวยไทย การท่องเที่ยว หนังสือ และเกม เมื่อไม่นานมานี้กระทรวงพาณิชย์โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ไทย โดยนำผู้ประกอบการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าด้านอาหาร เช่น งาน Anuga ที่เยอรมนี สร้างมูลค่ากว่า 5,300 ล้านบาท งานแสดงสินค้ากลุ่มดิจิทัลคอนเทนต์ เช่น งาน ASIAN Contents & Film Market ประเทศเกาหลีใต้ และงาน TIFFCOM (ทิฟคอม) ประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น ซึ่งสร้างรายได้รวมกว่า 2,600 ล้านบาท ทั้งนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ คาดหวังให้ซอฟต์พาวเวอร์เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

ลำดับถัดมาเป็นการกล่าวปาฐกถาโดย นางสาวแพทองธาร ชินวัตร ประธานคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ  ถึงนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ว่าจะเป็นนโยบายหลักในการผลักดันเศรษฐกิจของประเทศ รัฐบาลกำลังส่งเสริมอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อสนับสนุนซอฟต์พาวเวอร์ นางสาวแพทองธารมองว่า วัฒนธรรมที่มีคนคล้อยตามโดยไม่รู้ตัว จะก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจต่อวัฒนธรรมและประเทศนั้นเป็นอย่างมาก ประเทศไทยจะเปลี่ยนแปลงได้ต้องทำทั้งระบบต่อเนื่องในระยะยาว ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ  เช่น การทำ OTOP ครัวไทยสู่ครัวโลก และการจุดพลุกลางกรุงเทพให้ทั่วโลกเห็นศักยภาพแฟชั่นไทย เป็นต้น

โดยภายในงาน “Soft Power X ทรัพย์สินทางปัญญา” ประกอบด้วย การเสวนาเสริมสร้างความรู้ ได้แก่ “การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์” โดย นายอาสา ผิวขำ ผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาธุรกิจและนวัตกรรม สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ นางสาวทักษอร สมบูรณ์ทรัพย์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย กรมทรัพย์สินทางปัญญา นายชุมพล แจ้งไพร ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านอาหาร และนายพลพัฒน์ อัศวะประภา ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านแฟชั่น “กลไกสนับสนุนผู้ประกอบการไปตลาดต่างประเทศ” โดยผู้แทนกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และกรมทรัพย์สินทางปัญญา และ “รู้ลึกรู้จริง จากประสบการณ์การส่งออกทรัพย์สินทางปัญญา” โดย นางสาวประอรนุช ประนุช ผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ นายศรุต ทับลอย ประธานกรรมการฝ่ายปฏิบัติการ บมจ. อิ๊กดราซิล กรุ๊ป นายจิติณัฐ อัษฎามงคล ประธาน วัน แชมเปียนชิพ ประเทศไทย นายกฤษณ์ พุฒพิมพ์ ผู้ร่วมก่อตั้ง/หัวหน้าฝ่ายออกแบบ บจก. ดอท ดีไซน์สตูดิโอ และนายภเชศ จารุมนต์ หัวหน้าศูนย์ให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญากรมทรัพย์สินทางปัญญา  นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงผลงานของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์ คูหาให้บริการของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและคูหาให้บริการของกรมทรัพย์สินทางปัญญา   • Share :
Go to top