Search
Close
Course
เปิดรับสมัคร
โครงการเปิดโลกการค้ากับทูตพาณิชย์ (Export Clinic) ภายในงานแสดงสินค้า THAIFEX-Anuga Asia 2024
หลักสูตรความรู้พื้นฐานด้านการค้าระหว่างประเทศ
จำนวน 200 ราย
รายละเอียดกิจกรรม
ให้คำปรึกษาผู้ประกอบการ โดยผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ

วิทยากร
  • คุณผกายเนติ์ เล่งอี้ (ผอ.สคต. ย่างกุ้ง) ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศณ กรุงย่างกุ้ง
ลงทะเบียน 1 - 30 เมษายน 2567
วันที่อบรม 30 พฤษภาคม 2567
จำนวนที่รับสมัคร 200
สถานที่จัดกิจกรรม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี, กรุงเทพมหานคร
Go to top