Search
Close
ข่าวสาร
Calendar
21 มิ.ย. 2567
เปิดโอกาสทางธุรกิจไปยังต่างประเทศกับดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส และพาร์ทเนอร์ผ่านโปรแกรมการเรียนรู้สุดเอ็กซ์คลูซีฟกับโครงการ “TRADE AND GROW BEYOND BORDERS 2024” เพิ่มศักยภาพธุรกิจไทยไปไกลระดับโลก
TRADE AND GROW BEYOND BORDERS 2024

เปิดโอกาสทางธุรกิจไปยังต่างประเทศกับดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส และพาร์ทเนอร์ผ่านโปรแกรมการเรียนรู้สุดเอ็กซ์คลูซีฟกับโครงการ

“TRADE AND GROW BEYOND BORDERS 2024” เพิ่มศักยภาพธุรกิจไทยไปไกลระดับโลก

พบกับเนื้อหาที่น่าสนใจ

เริ่มต้นและเตรียมความพร้อมสำหรับการทำธุรกิจระหว่างประเทศ

เรียนรู้กฎระเบียบและขั้นตอนการนำเข้า-ส่งออก

การจัดการลูกค้า

การบริหารความเสี่ยง การคำนวณต้นทุน และแหล่งเงินทุนเพื่อการส่งออก

Workshop สำหรับเริ่มต้นส่งออกไปต่างประเทศ

‼️พร้อมรับสิทธิพิเศษจากดีเอชแอลและพาร์ทเนอร์‼️

วันที่ 9, 16, 23, และ 30 สิงหาคม 2567

ณ สำนักงานใหญ่ ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส อาคารจัตุรัสจามจุรี กรุงเทพฯ

สมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายhttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7o-PqgtWaNBCIo7VQBna6XKsJkDQ1VCC4iaxjfIg3-iaPpg/viewform

  • Share :
Go to top