ฝากประชาสัมพันธ์ โครงการบริหารความเสี่ยง FX (อัตราแลกเปลี่ยน) ของ SMEs

“ขอเชิญร่วมสัมมนา โครงการบริหารความเสี่ยง FX (อัตราแลกเปลี่ยน) ของ SMEs

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์ใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนในการทำการค้าระหว่างประเทศ ผู้เข้าร่วมสัมมนาที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขจะได้รับวงเงินค่าธรรมเนียม 30,000 บาทต่อกิจการเพื่อนำไปทดลองซื้อประกันค่าเงิน (FX Options) กับธนาคารพาณิชย์ 8 แห่งที่เข้าร่วมโครงการ 

ในวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 12.30-16.30 น. ณ เวทีสัมมนาใหญ่ อาคารชาเลนเจอร์ 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ในงานมหกรรมการเงิน Money Expo กรุงเทพฯ ครั้งที่ 18 

สำรองที่นั่งฟรี! รับจำนวนจำกัด สมัครได้ที่ https://goo.gl/forms/RxLRnU57XPlLXBeu1  

สอบถามรายละเอียดได้ที่ EXIM BANK โทร. 0 2271 3700, 0617 2111 ต่อ 3070, 3074, 3075”

พร้อมหรือยัง?

ที่จะร่วมพัฒนาธุรกิจเติบโตไปด้วยกัน

สมัครที่นี่