เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการ Train the Trainers By NEA จังหวัดเชียงใหม่

เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการ Train the Trainers By NEA  จังหวัดเชียงใหม่

หัวข้อ "การเป็นวิทยากรที่ดี" 

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

การส่งเสริมผู้ประกอบธุรกิจจากแนวคิดสู่การลงมือทำจริง

พร้อมหรือยัง?

ที่จะร่วมพัฒนาธุรกิจเติบโตไปด้วยกัน

สมัครที่นี่