ฝากประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรม "สร้างแบรนด์ให้ปังด้วย personal branding และ digital branding"

#พลาดไม่ได้!!! โครงการฝึกอบรม "สร้างแบรนด์ให้ปังด้วย personal branding และ digital branding"
เข้มข้นด้วยเนื้อหา หลักสูตร 2 วัน เสาร์อาทิตย์ 
เรียนจบทำได้จริง (รับเพียง 2 รุ่น เท่านั้น) ปิดรับสมัครเมื่อครบจำนวน


พร้อมหรือยัง?

ที่จะร่วมพัฒนาธุรกิจเติบโตไปด้วยกัน

สมัครที่นี่