เชิญสมัครผู้ที่จะเริ่มต้นธุรกิจใหม่ ที่จะก้าวไปสู่การส่งออก สมัครเรียนรู้พื้นฐานของการส่งออก หลักสูตร "ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจส่งออก" รุ่นที่ 131 ระหว่างวันที่ 5-9 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม 4 (Auditoruim) อาคารสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (ถนนรัชดาภิเษก) เพียงท่านละ 3,500 บาท รับจำนวนจำกัด 100 ท่าน (มีวุฒิบัตร) สำหรับผู้ที่เรียนครบ 80% http://application.ditp.go.th/activity/index/detail?activityid=7309

พร้อมหรือยัง?

ที่จะร่วมพัฒนาธุรกิจเติบโตไปด้วยกัน

สมัครที่นี่