ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการบริหารความเสี่ยง FX (อัตราแลกเปลี่ยน) ของ SMEs

#พลาดไม่ได้!!! ขอเชิญร่วมอบรม/สัมมนา โครงการบริหารความเสี่ยง FX (อัตราแลกเปลี่ยน) ของ SMEs

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์ใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนในการทำการค้าระหว่างประเทศ ผู้เข้าร่วมสัมมนาที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขจะได้รับวงเงินค่าธรรมเนียม 30,000 บาทต่อกิจการเพื่อนำไปทดลองซื้อประกันค่าเงิน (FX Options) กับธนาคารพาณิชย์ 8 แห่งที่เข้าร่วมโครงการ 

- สมัครเข้าร่วมโครงการฯ คลิกที่นี้

- ติดตามรายละเอียดตารางการจัดอบรมตลอดเดือน เมษายน-พฤษภาคม 2561 ได้ที่นี้

- เว็บไซต์และตารางการฝึกอบรมต่างๆ ของ Exim Bank คลิกที่นี้


 สอบถามรายละเอียดได้ที่ EXIM BANK โทร. 02 271 3700, 02 617 2111 ต่อ 3070, 3074, 3075

พร้อมหรือยัง?

ที่จะร่วมพัฒนาธุรกิจเติบโตไปด้วยกัน

สมัครที่นี่