“เจาะลึกอุตสาหกรรม ด้วยกลยุทธ์การค้าส่งผ่านอาลีบาบา อีคอมเมิรซ์ อันดับ 1 ของโลก”

กำหนดการโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการขยายตลาดส่งออกผ่านอาลีบาบา

หลักสูตร “เครื่องสำอางไทย ก้าวไกลสู่ตลาดโลก ด้วย อาลีบาบา”

วันอังคาร ที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 13.00 ถึง 16.00 น.  ห้องสัมมนา 4 (Auditorium) 

สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (ถนนรัชดาภิเษก) 12.30 – 13.00 น.      - ลงทะเบียน 

13.00 – 13.20 น. - Mr.Andy Country Manager of  Alibaba Thailand กล่าวถึงที่มาของอาลีบาบา เว็บ ไซด์

                                            ขายส่งที่ใหญ่ที่สุดในโลกและจะช่วยเพิ่มยอดขายและขยายตลาดส่งออกให้กับ SMEs ไทย

13.20 – 13.4 0 น.   - คุณ สิรินันท์ ทองเพ็ญ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษอาลีบาบา กล่าวถึงที่มาของอาลีบาบา

                                           เว็บไซด์ ขายส่งที่ใหญ่ที่สุดในโลกและจะช่วยเพิ่มยอดขายและขยายตลาดส่งออกให้กับ

                                 SMEs ไทย พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการขายสินค้าด้วย E-commerce บนแพลตฟอร์ม

                                 อาลีบาบา รวมทั้งสิทธิ์ประโยชน์ของสมาชิกอาลีบาบาในประเทศไทย 

13.40 – 14.10 น. - Workshop เจาะลึกรายสินค้าและแนะนำฟังก์ชั่นการทำงาน

14.10 – 14.30 น. - คุณอโณทัย ภู่ตระกูล ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน) บิ้วตี้บุฟเฟ่

                                  ผู้นำสินค้าทางด้านความงาม เพื่อแชร์ประสบความสาเร็จการขายสินค้าบนแพลตฟอร์มเว็บไซต์

                                  alibaba.com 

        - Q & A

15.00 – 15.15 น.  - พัก รับประทานอาหารว่าง (เบรค) 

15.15 – 16.00 น. - คุณมงคล กีรติเตชยกุล ตัวแทนจาก บริษัท ซีบร้า อินเตอร์เนชั่นแนล มูบเวอร์ แอนด์ โลจิสติกส์

                                  จำกัด  ให้ข้อมูลความรู้การตั้งราคาสินค้าเพื่อการส่งออก ,เอกสารที่สำคัญสำหรับการส่งออก

                                  สินค้าเครื่องสำอาง ,ข้อมูลความรู้ตลาดเครื่องสำอาง เจาะตลาดประเทศจีนติดต่อ

02 507- 8145  (มิตธิชัย)

nea.ditp@ditp.go.th

https://nea.ditp.go.th/th

https://www.facebook.com/nea.ditp/

https://www.youtube.com/channel/UCBEUDFSAkNjb7jQ-Ryko7kQ


พร้อมหรือยัง?

ที่จะร่วมพัฒนาธุรกิจเติบโตไปด้วยกัน

สมัครที่นี่