“รวยลัด รวยไว กับการส่งออกสินค้าไทยสู่ตลาดโลก...ด้วย อาลีบาบา”

กำหนดการโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการขยายตลาดส่งออกผ่านอาลีบาบา

หลักสูตร  “รวยลัด รวยไว กับการส่งออกสินค้าไทยสู่ตลาดโลก...ด้วย อาลีบาบา”

วันศุกร์ ที่ 16 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 ถึง 16.00 น.  ห้องสัมมนา 5-6

สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (ถนนรัชดาภิเษก) 12.30 – 13.00 น. ลงทะเบียน 

13.00 – 13.30 น. Mr.Andy Country Manager of Alibaba Thailand กล่าวถึงที่มาของอาลีบาบา 

          เว็บไซด์ขายส่งที่ใหญ่ที่สุดในโลกและจะช่วยเพิ่มยอดขายและขยายตลาดส่งออก

         ให้กับ SMEs ไทย 

13.30 – 14.30 น. คุณ สิรินันท์ ทองเพ็ญ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษอาลีบาบา ให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการขาย

           สินค้าด้วย E-commerce บนแพลตฟอร์มอาลีบาบา รวมทั้งสิทธิ์ประโยชน์ของ

           สมาชิกอาลีบาบาในประเทศไทย พร้อมแขกรับเชิญพิเศษผู้ประกอบ การ SMEs 

           ไทยที่ประสบความสำเร็จจากการเป็นสมาชิกอาลีบาบา 

14.30 – 14.45 น. พัก รับประทานอาหารว่าง (เบรก) 

14.45 – 16.00 น. Workshop วิธีการใช้งานระบบของอาลีบาบาเพื่อความเข้าใจในเชิงลึก


ติดต่อ

02 507- 8145  (มิตธิชัย)

nea.ditp@ditp.go.th

https://nea.ditp.go.th/th

https://www.facebook.com/nea.ditp/

https://www.youtube.com/channel/UCBEUDFSAkNjb7jQ-Ryko7kQ

พร้อมหรือยัง?

ที่จะร่วมพัฒนาธุรกิจเติบโตไปด้วยกัน

สมัครที่นี่