"New Economy in the Era of Digital Transformation พลังขับเคลื่อนสู่โลกการค้ายุคใหม่"

กำหนดการ พิธีเปิดโครงการเปิดตัวหลักสูตรใหม่และความพร้อมของสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่

"New Economy in the Era of Digital Transformation พลังขับเคลื่อนสู่โลกการค้ายุคใหม่"

วันพฤหัสบดี ที่ 14 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 ถึง 16.30 น

 สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (ถนนรัชดาภิเษก) 

***************************

 

13.00 – 14.00 น.    ผู้เข้าร่วมงาน และสื่อมวลชนลงทะเบียน เยี่ยมชมนิทรรศการ

14.00 – 14.10 น.    พิธีกรกล่าวต้อนรับ และนำสู่พิธีภายในงาน

14.10 – 14.15 น.    นำเสนอวีดีทัศน์แนะนำสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการค้ายคใหม่และ 5 หลักสูตรใหม่สู่เส้นทางความสำเร็จของผู้ประกอบการยุคใหม่

14.15 – 14.25 น.    อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวรายงานการจัดงาน

14.25 – 14.45 น.    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวเปิดงาน

14.45 – 15.00 น.    พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง NEA และภาคีเครือข่ายพันธมิตรโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และผู้บริหารระดับสูงเป็นสักขีพยาน

15.00 – 15.10 น.   ถ่ายภาพร่วมกัน

15.10 – 15.30 น.   ประธานเยี่ยมชมนิทรรศการ และให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน

15.30 – 16.30 น.   เสวนาเรื่อง "New Economy in the Era of Digital Transformation" โดยนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ

 

***************************

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

02-507-8111/8114/8144

Email : network.ditp@gmail.com

จำนวนผู้ร่วมงาน: 300 คน

วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมงาน: ผ่านทางเว็บ nea.ditp.go.th

พร้อมหรือยัง?

ที่จะร่วมพัฒนาธุรกิจเติบโตไปด้วยกัน

สมัครที่นี่