หลักสูตรแนะนำ

19 ม.ค. 61 09:00 น. - 12:00 น.
ห้องสัมมนา 4 สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่
25 ม.ค. 61 09:00 น. - 16:30 น.
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (ถนนรัชดาภิเษก)
26 ม.ค. 61 13:00 น. - 16:30 น.
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (ถนนรัชดาภิเษก)
26 ม.ค. 61 13:30 น. - 16:00 น.
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
30 ม.ค. 61 10:22 น. - 10:22 น.
ณ ห้องประชุม 1-2 ชั้น 1 อาคารสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่
31 ม.ค. 61 08:30 น. - 16:30 น.
ห้องแปซิฟิค 1 และ 2 โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน

หลักสูตรจากสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA)

ค้นหาหลักสูตรที่ตรงความสนใจของคุณ และสำรวจกิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ

9 ต.ค. 61 09:00 น. - 16:30 น.
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (ถนนรัชดาภิเษก)
27 ก.ย. 61 09:00 น. - 16:30 น.
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (ถนนรัชดาภิเษก)
21 ก.ย. 61 13:00 น. - 16:30 น.
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (ถนนรัชดาภิเษก)
11 ก.ย. 61 13:00 น. - 16:30 น.
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (ถนนรัชดาภิเษก)
30 ส.ค. 61 09:00 น. - 16:30 น.
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (ถนนรัชดาภิเษก)
8 ส.ค. 61 09:00 น. - 16:30 น.
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (ถนนรัชดาภิเษก)
26 ก.ค. 61 09:00 น. - 16:30 น.
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (ถนนรัชดาภิเษก)
20 ก.ค. 61 13:00 น. - 16:30 น.
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (ถนนรัชดาภิเษก)
17 ก.ค. 61 13:00 น. - 16:30 น.
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (ถนนรัชดาภิเษก)
28 มิ.ย. 61 09:00 น. - 16:30 น.
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (ถนนรัชดาภิเษก)
5 มิ.ย. 61 13:00 น. - 16:30 น.
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (ถนนรัชดาภิเษก)
25 พ.ค. 61 13:00 น. - 16:30 น.
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (ถนนรัชดาภิเษก)
15 พ.ค. 61 13:00 น. - 16:30 น.
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (ถนนรัชดาภิเษก)
15 พ.ค. 61 08:00 น. - 16:30 น.
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (ถนนรัชดาภิเษก)
13 พ.ค. 61 09:00 น. - 16:30 น.
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (ถนนรัชดาภิเษก)
26 เม.ย. 61 09:00 น. - 16:30 น.
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (ถนนรัชดาภิเษก)
24 เม.ย. 61 13:00 น. - 16:30 น.
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (ถนนรัชดาภิเษก)
29 มี.ค. 61 09:00 น. - 16:30 น.
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (ถนนรัชดาภิเษก)
23 มี.ค. 61 13:00 น. - 16:30 น.
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (ถนนรัชดาภิเษก)
5 มี.ค. 61 11:08 น. - 11:08 น.
ณ ห้องประชุม 4 (Auditorium) อาคารสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่
22 ก.พ. 61 09:30 น. - 16:30 น.
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (ถนนรัชดาภิเษก)
31 ม.ค. 61 08:30 น. - 16:30 น.
ห้องแปซิฟิค 1 และ 2 โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน

หลักสูตรจากพันธมิตรของสถาบัน

27 ธ.ค. 60 12:00 น. - 14:00 น.
Free Online Course
20 ธ.ค. 60 12:00 น. - 14:00 น.
Free Online Course
13 ธ.ค. 60 12:00 น. - 14:00 น.
Free Online Course
6 ธ.ค. 60 12:00 น. - 14:00 น.
Free Online Course
29 พ.ย. 60 12:00 น. - 14:00 น.
Free Online Course
22 พ.ย. 60 12:00 น. - 14:00 น.
Free Online Course
15 พ.ย. 60 12:00 น. - 14:00 น.
Free Online Course
8 พ.ย. 60 12:00 น. - 14:00 น.
Free Online Course
1 พ.ย. 60 12:00 น. - 14:00 น.
Free Online Course
25 ต.ค. 60 12:00 น. - 14:00 น.
Free Online Course

พร้อมหรือยัง?

ที่จะร่วมพัฒนาธุรกิจเติบโตไปด้วยกัน

สมัครที่นี่