หลักสูตรแนะนำ

24 พ.ค. 61 08:30 น. - 16:30 น.
รร. บรรจงบุรี จ. สุราษฎร์ธานี
24 พ.ค. 61 08:30 น. - 16:30 น.
โรงแรมบรรจงบุรี จ.สุราษฎร์ธานี
25 พ.ค. 61 13:00 น. - 16:30 น.
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (ถนนรัชดาภิเษก)
30 พ.ค. 61 09:00 น. - 12:00 น.
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (ถนนรัชดาภิเษก)
31 พ.ค. 61 09:00 น. - 15:00 น.
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (ถนนรัชดาภิเษก)
5 มิ.ย. 61 13:00 น. - 16:30 น.
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (ถนนรัชดาภิเษก)

หลักสูตรจากสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA)

ค้นหาหลักสูตรที่ตรงความสนใจของคุณ และสำรวจกิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ

9 ต.ค. 61 09:00 น. - 16:30 น.
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (ถนนรัชดาภิเษก)
27 ก.ย. 61 09:00 น. - 16:30 น.
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (ถนนรัชดาภิเษก)
21 ก.ย. 61 13:00 น. - 16:30 น.
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (ถนนรัชดาภิเษก)
11 ก.ย. 61 13:00 น. - 16:30 น.
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (ถนนรัชดาภิเษก)
30 ส.ค. 61 09:00 น. - 16:30 น.
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (ถนนรัชดาภิเษก)
8 ส.ค. 61 10:30 น. - 14:00 น.
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (ถนนรัชดาภิเษก)
26 ก.ค. 61 09:00 น. - 16:30 น.
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (ถนนรัชดาภิเษก)
20 ก.ค. 61 13:00 น. - 16:30 น.
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (ถนนรัชดาภิเษก)
17 ก.ค. 61 13:00 น. - 16:30 น.
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (ถนนรัชดาภิเษก)
9 ก.ค. 61 16:29 น. - 16:29 น.
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
9 ก.ค. 61 16:29 น. - 16:29 น.
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
28 มิ.ย. 61 09:00 น. - 16:30 น.
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (ถนนรัชดาภิเษก)
26 มิ.ย. 61 08:30 น. - 16:30 น.
ห้องอู่ทอง ชั้น 3 โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
18 มิ.ย. 61 08:30 น. - 12:30 น.
ณ ห้อง Auditorium อาคาร CP ALL Academy ชั้น 16 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
5 มิ.ย. 61 13:00 น. - 16:30 น.
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (ถนนรัชดาภิเษก)
31 พ.ค. 61 09:00 น. - 15:00 น.
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (ถนนรัชดาภิเษก)
30 พ.ค. 61 09:00 น. - 12:00 น.
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (ถนนรัชดาภิเษก)
25 พ.ค. 61 13:00 น. - 16:30 น.
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (ถนนรัชดาภิเษก)
24 พ.ค. 61 08:30 น. - 16:30 น.
รร. บรรจงบุรี จ. สุราษฎร์ธานี
24 พ.ค. 61 08:30 น. - 16:30 น.
โรงแรมบรรจงบุรี จ.สุราษฎร์ธานี
22 พ.ค. 61 09:00 น. - 16:00 น.
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ
18 พ.ค. 61 08:30 น. - 16:30 น.
ณ อาคารสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (ถนนรัชดาภิเษก)
15 พ.ค. 61 13:00 น. - 16:30 น.
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (ถนนรัชดาภิเษก)
15 พ.ค. 61 08:30 น. - 16:30 น.
ณ ห้องโกเมน โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หลักสูตรจากพันธมิตรของสถาบัน

27 ธ.ค. 60 12:00 น. - 14:00 น.
Free Online Course
20 ธ.ค. 60 12:00 น. - 14:00 น.
Free Online Course
13 ธ.ค. 60 12:00 น. - 14:00 น.
Free Online Course
6 ธ.ค. 60 12:00 น. - 14:00 น.
Free Online Course
29 พ.ย. 60 12:00 น. - 14:00 น.
Free Online Course
22 พ.ย. 60 12:00 น. - 14:00 น.
Free Online Course
15 พ.ย. 60 12:00 น. - 14:00 น.
Free Online Course
8 พ.ย. 60 12:00 น. - 14:00 น.
Free Online Course
1 พ.ย. 60 12:00 น. - 14:00 น.
Free Online Course
25 ต.ค. 60 12:00 น. - 14:00 น.
Free Online Course

พร้อมหรือยัง?

ที่จะร่วมพัฒนาธุรกิจเติบโตไปด้วยกัน

สมัครที่นี่