ที่อยู่ (สนามบินน้ำ)

สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA)
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทร: 02 507 7999 ต่อ 8158, 8109, 8145 , 8158, 8146

โทรสาร: 02 547 4298 | สายด่วนโทร: 1169

ที่อยู่ (รัชดาภิเษก)

สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA)
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
22/77 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900

โทร: 02 507 7999 ต่อ 8158, 8109, 8145 , 8158, 8146

โทรสาร: 02 547 4298 | สายด่วนโทร: 1169

ติดต่อเรา

พร้อมหรือยัง?

ที่จะร่วมพัฒนาธุรกิจเติบโตไปด้วยกัน

สมัครที่นี่